Logo Zrzeeszenie Naturoterapeutów Polskich

SAMORZĄD GOSPODARCZY I ZAWODOWY

Korporacja Organizatorów Imprez

W związku z dużą ilością imprez o podobnej tematyce zaszła konieczność zintegrowania ich organizatorów. Sukcesy czołowych organizatorów takich imprez zachęcają również innych. Ilość imprez rośnie, zdarzają się coraz częściej kolizje terminów, a przez to również trudności organizacyjne. Sytuacja taka nie sprzyja dobrej atmosferze jak powinna towarzyszyć takiej działalności.

Wobec powyższego Zarząd Zrzeszenia na wniosek członków, związanych z organizacją takich imprez jak również wystawców i prezenterów, postanowił utworzyć komisję koordynacyjną pn. "Korporacja organizatorów imprez" celem wspólnego ustalania terminów imprez oraz umożliwienia również bliższej niekrępującej współpracy.

Korporacja jest dobrowolnym zgromadzeniem organizatorów targów, festiwali itp. imprez o szeroko pojętej tematyce obejmującej: ezoterykę, naturalne metody zachowania zdrowia, bioenergoterapię, radiestezję, psychotronikę oraz podobne tematy. Korporacja działa w charakterze komisji Zrzeszenia Naturoterapeutów Polskich. W skład Korporacji wchodzą przedstawiciele organizatorów imprez, którzy wyrazili wolę współpracy na zasadzie koordynacji działań i niekrępującej współpracy.

Korporacja ma ułatwić działalność organizatorom, wystawcom i prezenterom bez jakiegokolwiek ograniczania ich niezależności oraz interesów. Przy racjonalnej współpracy i zdrowej konkurencji działanie takie powinno dać pozytywne wyniki a przede wszystkim również korzyści finansowe. Zakres współpracy w ramach korporacji zależy wyłącznie od woli zainteresowanych.

Podstawowym celem Korporacji jest ustalanie Kalendarza Imprez - harmonogramu terminowego imprez na dany rok dla zapewnienia niekolizyjnego działania organizatorów oraz stworzenie warunków do szerszej współpracy, zainteresowanych tym organizatorów z wystawcami, prelegentami, prezenterami. Przedmiotem współpracy może być wspólna polityka promocji i reklamy, wzajemne promowanie i reklamowanie imprez na innych imprezach w kraju.

Dla bardziej zaawansowanej współpracy obejmującej np.: wymianę doświadczeń, wspólną politykę w zakresie pozyskiwania wystawców i prezenterów oraz reklamowania targów i wystawców, konieczne byłyby okresowe spotkania przedstawicieli organizatorów. Działanie takie pozwoli wystawcom na szerszą prezentację ich firm a również umożliwi wcześniejsze zdeklarowanie się w jakich imprezach w roku następnym zechcą uczestniczyć. Organizatorom da to możność dużo wcześniejszego zaplanowania ilości stoisk powierzchni wystawieniczej oraz przeprowadzenia reklamy. Umieszczenie harmonogramu przewidywanych imprez w różnych materiałach reklamowych członków Korporacji daje możliwość rozszerzenia grona prelegentów, wystawców oraz uczestników targów.

Proponowane formy współpracy ułatwią wszystkim działanie i przyniosą korzyści w formie zaoszczędzonego czasu i środków finansowych w tym również na reklamę.

Pierwszym sukcesem Korporacji jest kalendarz imprez na 1997 rok. Aktualne terminy są publikowane na sąsiedniej stronie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Korporacji i współpracy. Poprzednia strona