Logo Zrzeeszenie Naturoterapeutów Polskich

SAMORZĄD GOSPODARCZY I ZAWODOWY

Warunki członkostwa:

Członkiem zwyczajnym Zrzeszenia mogą być osoby prowadzące działalność gospodarczą. Osoby nie prowadzące własnej działalności, a działające zawodowo w zakresie naturoterapii, zainteresowane przynależnością i korzystaniem z możliwości Zrzeszenia, mogą przystępować jako członkowie wspierający.

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Zrzeszenia powinna spełnić następujące warunki:

Składki należy przesyłać przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Zrzeszenia.
Wszelkie wyjaśnienia dodatkowe odnośnie przynależności i działalności Zrzeszenia, można uzyskać telefonicznie:

Adres korespondencyjny Zrzeszenia: