Logo Zrzeeszenie Naturoterapeutów Polskich

SAMORZĄD GOSPODARCZY I ZAWODOWY


Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych
związek organizacji społecznych
Zrzeszenie Naturoterapeutów Polskich
samorząd gospodarczy i zawodowy

APEL

do organizacji społecznych i zawodowych, grup nieformalnych,
osób i ośrodków prowadzących działalność edukacyjną
oraz organów władzy państwowej


Na rynku gospodarczym kraju w zakresie szerokiej tematyki związanej z naturalnymi metodami zachowania i poprawy stanu zdrowia panuje duży chaos powodowany m.in. powszechnie stosowanymi nieformalnymi tytułami zawodowymi nie mającymi oparcia w procedurach prawnych. Pojawiają się szeroko reklamowane stopnie różnych mistrzów (często uzyskiwane po kilkugodzinnym lub kilkudniowym "szkoleniu"), techników, magistrów międzynarodowych, stopnie naukowe np. doktora czy też profesora doktora uzdrawiania duchowego, jak również różnego typu licencje niejednokrotnie też tzw. międzynarodowe. Stopnie te i tytuły nadają różne ośrodki szkoleniowe, stowarzyszenia, towarzystwa i grupy nieformalne oraz pojedyncze osoby w ramach własnej działalności gospodarczej. Stan taki powoduje chaos i bałagan sprzyjający oszustwom i nadużyciom.

Niektóre ośrodki szkoleniowe zarejestrowane formalnie jako szkoły lub placówki niepubliczne nadają tytuły obowiązujące legalnie nie mając do tego podstawy prawnej (sam fakt zarejestrowania nie wystarcza) lub też tytuły fikcyjne nie znajdujące się w państwowych rejestrach. Ściągając w ten sposób słuchaczy wprowadzają ich w błąd. Absolwenci takich szkoleń często potem posługują się nieprawnymi tytułami nieświadomie. Należy podkreślić, iż rejestry statystycznych i rynkowych zawodów nie są prawną podstawą do szkolenia i nadawania uprawnień.

Niezbędna normalizaja rynku i stabilizacja wymaga uporządkowania tego stanu rzeczy. Obecnie jedynymi legalnymi tytułami zawodowymi są rzemieślnicze tytuły z radiestezji i bioenergoterapii. Dla sprawnego działania rynku niezbędne jest uporządkowanie również działal nościedukacyjnej i legalnego wprowadzenia nowych tytułów zgodnych z obowiązującym prawem.

Za niewłaściwe uważamy również używanie w informacjach i reklamach indywidualnych osób prowadzących działalność gospodarczą ich funkcji organizacyjnych np. prezesa czy też członka zarządu stowarzyszenia lub innej organizacji, jak również tytułów zawodowych i naukowych z innych dziedzin niż prezentowana działalność usługowa. Zaciemnia to tylko obraz rynku, powoduje wprowadzanie w błąd klientów, ośmiesza też środowisko zawodowe. Pragniemy podkreślić, że prawdziwi fachowcy nie muszą podpierać się żadnymi szczególnie nie formalnymi stopniami i tytułami.

Do środowiska zawodowego, osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zwracamy się o poparcie niniejszego Apelu. Ma on stanowić wyrażenie woli szerokiej reprezentacji środowiska oraz stanowić wsparcie dla rozpoczętych już starań Zrzeszenia o formalne wprowadzenie nowych tytułów zawodowych przez odpowiednie władze państwowe.

Do władz państwowych zwracamy się o podjęcie działań umożliwiających normalizację rynku i wprowadzanie nowych niezbędnych dla tego procesu tytułów i stopni zawodowych.

Niniejszym apelem nie chcemy nikogo dotknąć ani urazić, sądzimy iż jego intencje zostaną prawidłowo odczytane zgodnie z zasadą: "prawdziwa cnota krytyk się nie boi".

Prezydent
Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych

 

/-/ Aleksander Kaczmarek

Prezes
Zrzeszenia Naturoterapeutów Polskich

 

/-/ Andrzej Gasis

październik 1997
Poprzednia strona